Welkom op onze crowdfunding-website voor Daniel. We willen transparantie bieden in het proces van inzameling en uitbesteding van geld. Hieronder vind je enkele belangrijke voorwaarden die we hebben opgesteld om ervoor te zorgen dat we een verantwoorde en eerlijke crowdfunding-campagne voeren:

 

  • Het ingezamelde geld zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel van de crowdfunding-campagne, namelijk het ondersteunen van de medische en levensbehoeften van Daniel en het financieel ondersteunen van zijn asielaanvraag.
  • We zullen de donaties gebruiken om hulpmiddelen en andere essentiële items te kopen om de kwaliteit van leven van Daniel te verbeteren, zoals het vervangen/onderhouden van protheses, het bekostigen van een geleidehond, trainingen en andere hulpmiddelen.
  • We zullen geen geld opnemen uit de crowdfunding-campagne voor persoonlijk gebruik of andere doeleinden dan waarvoor het is ingezameld.
  • We zullen de donateurs de mogelijkheid bieden om inzicht te krijgen in de inzameling en uitgave van het geld door zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal maandelijks worden uitgegeven en zal financiële informatie bevatten en updates geven over de medische vooruitgang van Daniel, zijn werk als politiek activist en zijn verblijfsstatus.

 

We hopen dat deze voorwaarden bijdragen aan een transparante en eerlijke crowdfunding-campagne. We danken je voor je steun en vertrouwen in ons en we kijken ernaar uit om je op de hoogte te houden van de voortgang van de campagne.